مقالات

دانلود

قانون ماليات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده: این  پی دی اف توسط سازمان امور مالیاتی کشور با عنوان قانون مالیات بر ارزش افزوده در ده فصل منتشر شده است که فهرست محتوایی فصول آن به ترتیب به قرار زیر است: (فصل اول: کلیات و تعاریف – فصل دوم: معافیتها – فصل سوم: مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه […]

ضرایب تشخیص در آمد مشمول مالیات عملکرد سال 93

ضرایب تشخیص در آمد مشمول مالیات عملکرد سال ۹۳ این  pdfبا عنوان ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات در دو بخش ( بخش اول : فهرست اشخاص حقوقی و حقیقی ( مشمولین بندهای الف ، ب و ج ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم ) که به امر تولید ، خرید و فروش کالا اشتغال دارند. بخش […]

قانون کار جدید و جزییات قانونی قرارداد کار + آخرین تغییرات

قانون کار جدید و جزییات قانونی قرارداد کار + آخرین تغییرات این pdf با عنوان قانون کار جدید وجزییات قانونی قرارداد کار + آخرین تغییرات در دوازده فصل منتشر شده است . که فصل اول آن با عنوان (تعاریف و اصول کلی در قانون کار که شامل ۶ ماده) فصل دوم (قرارداد کار در قانون […]

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور: این   pdf با عنوان قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  در آذر ماه ۱۳۹۴منتشر شده است.در صورت تمایل به مطالعه کامل این پی دی اف می توانید فایل کامل پی دی اف را در زیر به صورت رایگان دانلود […]

قانون مالیات های مستقیم جدید

قانون مالیات های مستقیم جدید این  پی دی اف توسط سازمان امور مالیاتی کشور با عنوان قانون مالیات های مستقیم در پنج باب در  تاریخ ۹۴/۴/۳۱  منتشرشده است که نسبت به قانون مالیات های مستقیم قدیم اصلاحاتی در آن صورت گرفته است.قانون مالیات های مستقیم جدید شامل پنج باب است که باب اول در خصوص […]

قانون مالیات های مستقیم جدید

قانون مالیات های مستقیم این  pdf توسط سازمان امور مالیاتی کشور با عنوان قانون مالیات های مستقیم در پنج باب  منتشرشده است.که باب اول در خصوص اشخاص مشمول مالیات ، باب دوم  در پنج فصل که عنوان فصول آن به ترتیب (مالیات سالانه املاک – مالیات مستغلات مسکونی خالی – مالیات بر اراضی بایر – […]