مقالات

دانلود

قانون بیمه بیکاری

قانون بیمه بیکاری: بیمه بیکاری برای حمایت از بیمه شدگان کارگر است و کارفرمایان ممکن است براساس بیمه صاحبان مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری اقدام به پرداخت حق بیمه کنند، بنابراین آنها مشمول استثنای مذکور در بند ۲ ماده یک قانون بیمه بیکاری بوده و از شمول این قانون خارج خواهند بود.۵ مورد از مواد قانون […]

قانون تجارت

قانون تجارت:  این pdf در سه باب منتشر شده است که عناوین آن به قرار زیر است: ( باب اول : تجار و معاملات تجاری ، باب دوم : دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی ، باب سوم : شرکت های تجارتی) در زیربخشی از باب اول کتاب قانون تجارت به همراه مواد قانونی آن […]

ضرایب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1397

ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷: ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ : رویکرد کمیسیون ضرایب مالیاتی عملکردسال ۱۳۹۷ با لحاظ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و با محوریت کمک به ارتقاء رشد و بهره وری در اقتصاد، تقویت و حمایت ازبخش مولد اقتصاد و اشتغال، شفاف سازی فعالیتهای  اقتصادی بوده است […]

ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۹6

ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۹۶: ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۹۶ تعیین شده که بدین شرح است.در اجرای مقررات بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به موجب احکام شماره‌های ۴۱۹۱۶۴/ ۹۶ مورخ ۲۳/ ۱۲/ […]

ضرایب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال95

ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات سال ۹۵: ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۹۵ در دو بخش : ( بخش اول: فهرست اشخاص حقوقی و حقیقی که به تولید، خرید و فروش کالا اشتغال دارند،که شامل ۴۱ صفحه است. بخش دوم : فهرست اشخاص حقوقی و حقیقی که به انجام دادن خدمات اشتغال دارند […]

ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 94

ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۹۴: ضرایب تشخیص در آمد مشمول مالیات عملکرد سال ۹۴ توسط سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب رسیده است. بخشی از متون این pdf در قسمت مقالات حسابگر کاسپین  آورده شده است در صورت تمایل به مطالعه کامل متون این قوانین می توانید بر روی لینک قرار داده […]

ضرایب تشخیص در آمد مشمول مالیات عملکرد سال 92

ضرایب تشخیص در آمد مشمول مالیات عملکرد سال ۹۲: ضرایب تشخیص در آمد مشمول مالیات عملکرد سال ۹۲ در دو بخش ( بخش اول : فهرست اشخاص حقوقی و حقیقی ( مشمولین بندهای الف ، ب و ج ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم ) که به امر تولید ، خرید و فروش کالا اشتغال دارند. […]

ضرایب تشخیص در آمد مشمول مالیات عملکرد سال ۹۱: ضرایب تشخیص در آمد مشمول مالیات عملکرد سال ۹۱ در دو بخش  که بخش نخست آن در خصوص :فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی ( مشمولین بندهای الف ، ب و ج ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم ) که به امر تولید ، خرید و فروش کالا […]

قانون ماليات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده: این  پی دی اف توسط سازمان امور مالیاتی کشور با عنوان قانون مالیات بر ارزش افزوده در ده فصل منتشر شده است که فهرست محتوایی فصول آن به ترتیب به قرار زیر است: (فصل اول: کلیات و تعاریف – فصل دوم: معافیتها – فصل سوم: مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه […]

ضرایب تشخیص در آمد مشمول مالیات عملکرد سال 93

ضرایب تشخیص در آمد مشمول مالیات عملکرد سال ۹۳ ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۹۳ در دو بخش ( بخش اول : فهرست اشخاص حقوقی و حقیقی ( مشمولین بندهای الف ، ب و ج ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم ) که به امر تولید ، خرید و فروش کالا اشتغال دارند. بخش […]

  • 1
  • 2