قانون مالیات بر ارزش افزوده:

این  پی دی اف توسط سازمان امور مالیاتی کشور با عنوان قانون مالیات بر ارزش افزوده در ده فصل منتشر شده است که فهرست محتوایی فصول آن به ترتیب به قرار زیر است: (فصل اول: کلیات و تعاریف – فصل دوم: معافیتها – فصل سوم: مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات – فصل چهارم: وظایف و تکالیف مؤدیان – فصل پنجم: سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن – فصل ششم: سایر مقررات فصل – هفتم: عوارض کالاها و خدمات – فصل هشتم: حقوق ورودی – فصل نهم: سایر مالیاتها و عوارض خاص – فصل دهم: تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجرا)

فهرست موضوعی مواد قانون:

  • متن مواد قانون مالیاتهای مستقیم که در رابطه با مالیاتهای این قانون نیز جاری خواهد بود؛
  • متن مواد سایر قوانینی که در این قانون مورد ارجاع قرار گرفته اند.
  • آخرین اصلاحات انجام شده در متن قانون
  • دستورالعملها و بخشنامه های مرتبط با مواد قانون

در ادامه خلاصه ای از فصل اول این پی دی اف آورده شده است :

کلیات و تعاریف

ماده ۱ – عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون

میباشد.

ماده ۲ – منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده

میباشد.

ماده ۳-  ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و

خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین میباشد.

ماده ۴ – عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.

تبصره  کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید میشود در صورتی که برای

استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود

محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.

ماده ۵ – ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم،انجام خدمات برای غیر در قبال ما

به ازاء میباشد.

ماده ۶ – واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری  صنعتی و

مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور میباشد.

ماده ۷ – صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری  صنعتی و

مناطق ویژه اقتصادی میباشد.

ماده ۸ – اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت م ینمایند ،به عنوان

مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

 

در صورت تمایل به مطالعه متن کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده می توانیداز طریق لینک زیر آن را به صورت کاملا رایگان بارگیری نمایید. دانلود رایگان قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

 

درباره KavehAliani

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *