ویژگی هایی که ما را از دیگران متمایز می کند

 • تجربه بالا

 • آگاهی از جدیدترین قوانین

 • دقت بالا

 • استفاده از نرم افزارهای با اصالت

 • سرعت عمل

معرفی خدمات حسابداری 


 • کد بندی حسابها

 • نظارت و کنترل اسناد مالی

 • تهیه لیست حقوق و دستمزد

 • تبدیل سیستم دستی به مکانیزه

 • انجام امور حسابداری شرکت های بازرگانی-تولیدی- خدماتی -پیمانکاری و مشاغل

 • ثبت و تنظیم اسناد حسابداری بر طبق مدارک و نیاز شرکت ها

 • تهیه و ارسال لیست بیمه

 • طراحی سیستم بهای تمام شده

 • تهیه صورتهای مالی و گزارشات مالی

 • اجرای عملیات اصلاح و بستن حسابها

 • محاسبه بهای تمام شده استاندارد و واقعی

 • تحریر دفاتر روزنامه و کل و دفاتر درامد و هزینه

معرفی خدمات مالیاتی


 • تهیه و ارسال اظهار نامه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده

 • تهیه و ارسال اظهار نامه معاملات فصلی سه ماهه

 • تهیه و ارسال لیست مالیات بر حقوق

 • تهیه و ارسال اظهار نامه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی

 • پیگیری امور مالیاتی نزد سازمان امور مالیاتی

 • شرکت در دفاعیات مالیاتی و هیئت ها

 • پیگیری اعتراض مالیاتی

 • تهیه لوایح مالیاتی جهت ارائه در هیئت های حل اختلاف مالیاتی

آخرین محصولات


آخرین نوشته ها

چگونه؟

پرسش هایی که بالاترین تکرار را داشته اند:

 1. چگونه آگهی های تاسیس یا تغییرات یک شرکت را بدست آوریم؟

   

   

 2. چگونه مشخصات ثبتی یک شرکت مانند شماره ثبت، شناسه ملی و … را بدست آوریم؟
 3. چگونه کد اقتصادی یک شرکت را بدست آوریم؟
 4. چگونه کد اقتصادی نهاد های دولتی را بدست آوریم؟
 5. چگونه خرید های گزارش شده به نام ما را در سامانه معاملات فصلی بدست آوریم؟
 6. چگونه از معتبر بودن گواهی نامه ارزش افزوده یک شرکت اطمینان حاصل کنیم؟
 7. چگونه کد اقتصادی یک شرکت را بدست آوریم؟
 8. چگونه از کد ملی اشخاص حقوق شهر محل تولد آنها را بدست آوریم؟
 9. چگونه از اشتباهات رایج در هنگام تنظیم اظهار نامه جلوگیری کنیم؟
 10. چگونه سابقه بیمه خود را بدست آوریم؟